Kvalitātes nodrošināšana

Mūsu kvalitātes politika

Kemig Glass politika ir uzturēt savu pakalpojumu un produktu augsto kvalitāti.

Mūsu mērķis ir piegādāt produktus un ar tiem saistītos pakalpojumus. Kas pārsniedz mūsu klientu cerības.

Visi produkti un pakalpojumi atbildīs klientu prasībām. Tas tiks darīts, uzturot ciešas attiecības ar klientiem un veicinot labu komunikāciju.

Augstākā vadība nodrošina, ka šis kvalitātes paziņojums ir piemērots organizācijai un tiks sasniegts:

● Nodrošināt sistēmu pārvaldības un kvalitātes mērķu noteikšanai un pārskatīšanai.
● Sazināties ar organizācijas politikām un procedūrām.
● Nodrošināt darbinieku apmācību un attīstību un izmantot labāko praksi.
● Klientu atgriezeniskās saites iegūšana un nepārtraukta procesu pilnveidošana atbilstoši organizācijas vajadzībām. Uzlabot kvalitātes vadības sistēmas efektivitāti saskaņā ar ISO 9001: 2015.